THE SUB 31-33lb

ORANGE MIR 34-37lb

SCALEY 32 -35lb

C SCALE 31-34lb

NORTHERN COM 31-33lb

IMMACULATE COM 30-32lb

CUT TAIL 33-39lb

SHOULDERS 31-33lb

LONG 42-45lb

SILVER GREY 33 -38lb

CRINKLE TAIL 31-34lb


THE ANIMAL 32-35lb


BLACK MIR 35-38lb

FOUR SCALES 30-33lb

FULLY SCALED 44-49lb

CLUSTER 30-35lb

SPLIT DORSAL 39-43lb

LONG MIR 36-40lb

TWO SCALES 45-50lb


SNUB NOSE 34-36lb


CLOVER 32-34lb

PATCH 42-43lb

THE UNIT 33-35lb


CORNFLAKE 37-40lb

HALF LINEAR 30-31lb

BABY BASIL 31-35lb

SMALL PATCH COMMON
32-35lb

SNUB NOSE COM 31-33lb

THE KOI 35-37lb

BLACK COMMON 31-34lb

BLACKY 30-32lb

SPLIT SCALE 30-33lb

TWIN 38-42lb

PLATED 30-33lb

SANDY MIR 33-34lb

HAIR LIP COM 30-32lb

FAT LIP 30-32lb

TINY TAIL 33-36lb

WONKY TAIL 30-31lb

POLO COM 30-33lb

GHOSTY COM 30-32lb

PINCH BELLY 30-33lb

ANGRY COM 31-34lb

THE BEAST 30-32lb

BIG SCALE 32-34lb

BLACK SPOT 30-32lb

BREAM COM 32-34lb

ONE BARB 30-32lb

DROP SCALE 30-32lb


SHOULDERS COM 30-31lb

TORPEDO COM 30-31lb

DOUBLE ROW LINEAR 30-33lb

STRIPE MIR 30-33lb

BLACK EYED COM 30-32lb


Zip linear 29-32lb (I)

CLUSTER (H) 30-32lb

FAT LIPS FLOPPY TAIL (H) 32-33lb

HEART TAIL (H) 31-33lb

SNUB NOSE (I) 30-33lb

BROKEN LINEAR (I) 35 -39lb

3/4 LINEAR (I) 29-32lb

ORANGE TAIL (H) 34-38lb

RUDDER (H) 40-42lb

LONG COM (H) 35-38lb

BIG MOUTH COM 30lb

BIG COM (H) 39-40lb

LONG MIR (H) 32-34lb

PATCH COM (H) 33-37lb

CURLY TAIL (H) 30-32lb

BIG LINEAR (H) 30-36lb

LONG COM (I) 31-34lb

GREY LADY (I) 32-34lb

HALF LINEAR (I) 30-34lb

C SCALE (H) 34-35lb

GOLDEN COM (H) 30-33lb

TWO TONE (H) 31-33lb

PEARLY SCALE (H) 30-32lb

HALF LINEAR (H) 30-32lb

FAN TAIL COM (I) 31-33lb+

FULLY SCALED (H) 32-35lb

SPLIT DORSAL (H) 30-32lb

SCALEY (H) 34-37lb

(H) 30lb

SWIRLY COM (I) 28-30lb

TWO TONE COM (H)
29-31lb

HUMPY 30lb (H)

SINGLE SCALE 30lb (H)

BARNEY'S COM (H)
33-37lb

KINKY TAIL (I)
29-33lb

SCRUFFY COM 29-31lb (H)

CUT TAIL COM
30-33lb (H)